Vụ III sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 17/07/2019 22:53

(Thanh tra)- Ngày 17/7, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối Văn hóa Xã hội (Vụ III) đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Vụ III sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Toàn cảnh buổi sơ kết. Ảnh: NN

Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ…, Vụ III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi chương trình kế hoạch công tác được Tổng Thanh tra phê duyệt, Vụ III đã triển khai nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt. Hầu hết các nhiệm vụ được Tổng Thanh tra giao đều đã hoàn thành, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường…. Đến nay các cuộc thanh tra đã giữ tốt kỷ luật, đảm bảo quy trình nghiệp vụ, quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.. Tham gia tích cực và có chất lượng công tác xây dựng thể chế, nhất là đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản của các bộ, ngành thuộc lĩnh vực theo dõi…

Năm 2019, Vụ III tiếp tục hoàn thành 4 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang và được giao 3 cuộc thanh tra, trong đó có 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất.

Ngoài ra, Vụ III đã thực hiện một số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Vụ được giao chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành đúng hạn 6 nhiệm vụ.

Ngoài các cuộc thanh tra được giao, từ đầu năm đến nay, Vụ III tham gia cùng các đơn vị đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng thể chế, công chức cán bộ… Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với bộ, ngành được phân công theo dõi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đánh giá, 6 tháng đầu năm Vụ III đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, trong đó đã tiến hành các cuộc thanh tra cơ bản đảm bảo thời gian. Bên cạnh đó, công tác tham gia góp ý các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chất lượng được nâng lên. Công tác nội bộ về cơ bản tốt, kỷ luật, kỷ cương đảm bảo được yêu cầu….

Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong thời gian qua, như: Việc ban hành các kết luận còn chậm, chất lượng các báo cáo kết quả còn chưa cao. Các văn bản góp ý của Chính phủ, các bộ, ngành chậm, kỷ luật giờ giấc chưa tốt.

Về nhiệm vụ thời gian tới của Vụ III, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung hoàn thiện các cuộc thanh tra đã có dự thảo kết luận. Cùng với đó quan tâm đến chất lượng việc góp ý các văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Phó Tổng Thanh tra lưu ý Vụ III xây dựng kế hoạch năm 2020 trong đó chú trọng đến công tác quản lý Nhà nước, phân công nhiệm vụ theo từng bộ, ngành. Đặc biệt là vấn đề xây dựng nội bộ để Vụ III thực sự là đơn vị đoàn kết trong điều hành chỉ đạo.

Phương Anh