Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam.

Ngày 18/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138B-SL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ, địa điểm tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Những ngày đầu thành lập nhà ở và làm việc của Ban Thanh tra Chính phủ là nhà đất, gồm 3 gian được ngăn bằng phên nứa, các phòng làm việc, đồ đạc được sử dụng từ các nguyên vật liệu đơn giản, sẵn có của địa phương như tre, nứa, gỗ, lá cọ nằm trong quần thể khu làm việc của Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ. Trải qua trên 70 năm, do thời gian và tác động của thiên nhiên nên quang cảnh của di tích đã thay đổi hoàn toàn, ngôi nhà trước đây đã bị hư hỏng.

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã đầu tư xây dựng, tu bổ Di tích Ban Thanh tra Chính phủ thuộc quần thể di tích Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", Thanh tra Chính phủ đề nghị thanh tra các bộ, ngành; thanh tra các tỉnh, thành phố; các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thông báo tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra Việt Nam biết, để tuyên truyền và có việc làm thiết thực, ý nghĩa để di tích của ngành Thanh tra luôn là địa chỉ đỏ cho các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong ngành về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc.

Thái Hải