Thượng tá Vũ Hồng Thanh, Phó trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra, với thời hạn 45 ngày; phổ biến nội dung kế hoạch thanh tra đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, gồm ba nội dung chính: Công tác tiếp nhận, triển khai và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; việc chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện công tác THAHS và THNCĐ... phạm vi thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, Đại tá Phạm Hồng Tuyến cho biết, công tác THAHS và THNCĐ là một lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công an, có ý nghĩa quan trọng và góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người chấp hành án theo quy định của pháp luật, và trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương.

Để đánh giá đúng thực trạng công tác THAHS và THNCĐ tại các địa phương giúp cho Chính phủ chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THAHS và THNCĐ, năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ đối với UBND tỉnh Nghệ An và một số địa phương nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ những việc làm tốt để đề nghị phát huy; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; phát hiện những tồn tại, thiếu sót, sai phạm nếu có; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ.

Để đạt được các mục đích nêu trên, Đại tá Phạm Hồng Tuyến cũng yêu cầu đoàn thanh tra tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã đề ra trong kế hoạch thanh tra để có cơ sở kết luận các nội dung một cách khách quan, chính xác.

“Trong quá trình thanh tra, phải tuân thủ các quy định của pháp luật thanh tra, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra”, Đại tá Phạm Hồng Tuyến nói.

Trong quá trình đoàn làm việc tại địa phương, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, cử cán bộ có trách nhiệm làm việc với đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thanh tra đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng tại buổi công bố, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện chấp hành đúng yêu cầu của đoàn thanh tra, chuẩn bị kỹ báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan, cũng như phân công các đầu mối cụ thể trong suốt quá trình thanh tra.

Bình Minh