Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ với nội dung, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, địa chỉ số 01 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông từ năm 2018.

Trong thời gian thi công xây dựng, Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội hoạt động tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao Hà Đông, địa chỉ số 182 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Đến nay, công trình xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại số 01 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông đã hoàn thành, dự kiến cuối tháng 6 năm 2021 sẽ đưa vào hoạt động. Để đảm bảo hoạt động bình thường tại Trụ sở, cơ quan này dự kiến chuyển sang Trụ sở mới từ ngày 18/6 đến ngày 20/6/2021 (03 ngày), trong đó ngày 19, 20/6 là ngày nghỉ thứ bẩy, chủ nhật.

Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ được tạm thời dừng tiếp công dân trong thời gian chuyển địa điểm 01 ngày (ngày 18/6) để các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở sắp xếp, chuyển hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị phòng làm việc mới.

Từ ngày 21/6/2021, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội hoạt động bình thường, tổ chức tiếp công dân tại địa chỉ số 01 đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, cơ quan này sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các cơ quan hữu quan biết thực hiện, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan làm tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo Trụ sở hoạt động bình thường từ ngày 21/6/2021.

Thái Hải