TP Phủ Lý (Hà Nam):

Trực tiếp đối thoại với công dân là tiền đề giảm khiếu kiện

Cập nhật: 13/02/2020 18:31

(Thanh tra)- Năm 2019, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC), đặc biệt chú trọng công tác đối thoại, tuyên truyền, do vậy, tình hình khiếu kiện trên địa bàn tương đối ổn định, không có vụ việc nổi cộm đông người phức tạp.

Trực tiếp đối thoại với công dân là tiền đề giảm khiếu kiện
Trụ sở UBND TP Phủ Lý. Ảnh: Bùi Bình

Trong thời gian vừa qua, Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC ở TP Phủ Lý đã đi vào cuộc sống. Các cấp, ngành của TP đã thực hiện công tác tiếp công dân nền nếp, việc giải quyết đơn thư KN,TC của công dân được chú trọng.

Cấp ủy, chính quyền TP đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Trong đó, tập trung vào công tác đối thoại, tuyên truyền giải thích, vận động thuyết phục công dân, nên tình hình khiếu kiện trên địa bàn tương đối ổn định, không có vụ việc khiếu kiện nổi cộm đông người phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị địa phương.

Ban Tiếp công dân TP cử cán bộ chuyên môn trực thường xuyên, hàng ngày theo giờ hành chính, lãnh đạo TP thực hiện tiếp công dân 3 lần trong tháng, trong đó, Bí thư Thành ủy tiếp vào ngày mùng 1, Chủ tịch UBND TP tiếp vào các ngày 10 và 20 hàng tháng.

Năm 2019, các cơ quan tiếp công dân của TP Phủ Lý đã tiếp 546 lượt với 733 người, nội dung tiếp công dân chủ yếu là các kiến nghị, đề nghị. Các cơ quan hành chính tiếp nhận 211 đơn thư kiến nghị, phản ánh, KN,TC liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù, chế độ chính sách,… cơ bản đã giải quyết số đơn thư tiếp nhận trong năm.

Ông Nguyễn Anh Chức, Chủ tịch UBND TP Phủ Lý cho biết, nhờ thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân, cũng như việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời các vụ KN,TC mới phát sinh, vì vậy, tỷ lệ giải quyết KN,TC đạt cao. TP đã giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, số đoàn khiếu kiện đông người giảm so với cùng kỳ, không có các đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp lên Trung ương.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết KN,TC, TP còn thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong các cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công, chi tiêu nội bộ. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật PCTN tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức, từ đó, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức rõ hơn về công tác PCTN.

Thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KN,TC theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, đặc biệt chú trọng theo dõi, nắm bắt, dự báo sát tình hình KN,TC liên quan đến các dự án bồi thường, hỗ trợ để chủ động xử lý, giải quyết. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân đến KN,TC hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, hạn chế thấp nhất vụ việc KN,TC đông người, vượt cấp. 

Bùi Bình