Quả vậy, năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn, vất vả, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đến đầu quý II mới triển khai kế hoạch năm, nhưng ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum đã nỗ lực vượt qua và hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Toàn tỉnh đã triển khai 113 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay, kết thúc 81 cuộc trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

Phát hiện tổng số tiền sai phạm gần 6 tỷ đồng và 100ha đất. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2,7 tỷ đồng, thu hồi 100ha đất; thu hồi về đơn vị 34,3 triệu đồng và một số kiến nghị xử lý khác hơn 3,2 tỷ đồng.

Đến nay, các đơn vị sai phạm đã nộp ngân sách 816,7 triệu đồng, số còn lại chủ yếu đến từ các cuộc thanh tra mới kết thúc.

Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum chia sẻ, qua công tác thanh tra đã xử lý kỷ luật hành chính 182 tập thể, trong đó có 7 tập thể xử lý bằng hình thức khiển trách và 175 tập thể rút kinh nghiệm; xử lý 491 cá nhân bằng các hình thức: Cảnh cáo 4 cá nhân, khiển trách 17 cá nhân và rút kinh nghiệm đối với 470 người.

Thanh tra tỉnh đã phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự và kiến nghị chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ 1 vụ việc vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, quản lý tài chính tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Đăk Glei.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 343 lượt/440 người đến khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị, phản ánh; trong đó: Tiếp thường xuyên 154 lượt/156 người, chủ tịch UBND tỉnh tiếp 50 lượt/81 người; chủ tịch UBND cấp huyện, TP tiếp 89 lượt/153 người; chủ tịch UBND cấp xã, phường tiếp 48 lượt người; có 4 đoàn gồm 93 người...

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 1.525 đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Số đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, ngành là 711 đơn, bao gồm 31 đơn KN, 14 đơn TC và 666 đơn kiến nghị, phản ánh. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền đã được giải quyết là 674 đơn, đạt tỷ lệ 94,79%.

Kết quả giải quyết KN đã huỷ bỏ quyết định của UBND huyện Đăk Glei về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực quy hoạch không có giấy phép xây dựng và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai.

Kết quả giải quyết TC, các cơ quan, đơn vị đang tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hình thức xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm liên quan đến việc chậm chi trả chế độ cho người lao động của Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei. Tiến hành bồi thường, khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn chiếm đất và làm hư hại cây cao su của công dân.

Trong năm, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2021; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021; kế hoạch tổng kết Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu; kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2020… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức 713 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN với 32.148 lượt người tham gia bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép nội dung PCTN trong các đợt tuyên truyền pháp luật, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, học tập chuyên đề, đăng tải và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN…

Hiện tại, UBND tỉnh đang triển khai tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia cuộc thi. Theo đó, đã có 48 đơn vị tham gia với 5.711 bài dự thi gửi về Báo Thanh tra theo quy định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ. Có 23/32 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 208 cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, đã có 22 đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 154 cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị còn lại đang tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 54 người theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, có 66 cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng số người phải kê khai là 5.447 người, số người đã thực hiện kê khai là 5.441 người (đạt tỷ lệ 99,89%).  

Toàn tỉnh đã phát hiện 4 vụ việc có hành vi tham nhũng. Trong đó, Thanh tra tỉnh phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Khởi tố 3 vụ việc tham nhũng gồm: Vụ “tham ô tài sản” xảy ra tại Cty TNHH Song Song Vy, huyện Sa Thầy; vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi; vụ “nhận hối lộ” xảy ra tại TAND TP Kon Tum.

TAND các cấp đã xét xử 5 vụ án gồm 9 bị cáo (5 bị cáo bị kết án về tội phạm tham nhũng, 4 bị cáo về tội phạm chức vụ). Tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện trong 5 vụ án được xét xử là 2,73 tỷ đồng; đã thu hồi được 2,15 tỷ đồng.

Để đạt được những thành quả trên, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã điều phối hợp lý về thời gian và khối lượng công việc được giao. Từ Chánh Thanh tra đến Phó Chánh Thanh tra tỉnh đều tham gia phụ trách các đoàn thanh tra của tỉnh.

Ngành chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra hàng năm được phê duyệt; các quy định về quy tắc ứng xử tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân, tổ chức khi giải quyết công việc; luôn đúng quy định; nghiêm túc chấp hành quy chế hoạt động của đoàn thanh tra.

Nói về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Chánh Thanh tra A Vượng thổ lộ, tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo quy định; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm tăng cường hơn nữa tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh...

N. Phó - Q. Thân