Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Dân tộc tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai cuộc thanh tra theo kế hoạch nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm để khắc phục, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua kết qua thanh tra cho thấy, việc quản lý, sử dụng đất đai đối với các dự án có xảy ra tình trạnh lấn, chiếm, tranh chấp đất đai làm phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh...

Cũng trong tháng 7/2022, Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi đôn đốc 45 kết luận thanh tra; tiếp tục đôn đốc thu hồi số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Thu Huyền