Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 116 tỷ đồng và 23 căn nhà; kiến nghị thu hồi hơn 103 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 40 tập thể và 115 cá nhân, chuyển Cơ quan Điều tra 4 vụ.

Các sở, ngành của TP đã thực hiện 4.656 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, du lịch, y tế, công thương, lao động, kế toán, xây dựng…

Về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, các cơ quan thanh tra của TP đã triển khai thực hiện 39 cuộc tại 57 đơn vị. Đến nay đã ban hành kết luận 18 cuộc, 21 cuộc đang thực hiện.

Kết quả thanh tra phát hiện 10 đơn vị có sai phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 31 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức và 13 cá nhân.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, trong đó chú trọng kết thúc dứt điểm các đoàn thanh tra năm 2019 chuyển sang; đồng thời triển khai và đảm bảo tiến độ các đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về thanh tra, nhất là việc giám sát, bảo đảm quá trình tiến hành các đoàn thanh tra đúng tiến độ, chất lượng, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu.

Tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo cũng như trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc nắm bắt tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở.

Phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản giải quyết 6 trong số 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, phức tạp; khẩn trương lập danh sách các vụ việc để đưa vào rà soát, kiểm tra.

Tuấn Nhật