Năm 2020, Thanh tra tỉnh đã triển khai và thực hiện 215 cuộc thanh tra hành chính và 445 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.590 tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh quản lý Nhà nước về đất đai, thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản... Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 898 đơn vị, cá nhân có vi phạm về kinh tế, với số tiền 39,568 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 17,348 tỷ đồng.

Đồng thời, ban hành 782 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý 51 tổ chức, 66 cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 10.075 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 9.662 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy đã tiếp 1.543 lượt người với 719 vụ việc, giải quyết theo thẩm quyền 113 vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Bí Thư Tỉnh ủy tiếp 246 lượt người về 18 vụ việc và chỉ đạo cấp dưới, cơ quan chức năng tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 930/986 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước 7.783m2 đất và 21,8 triệu đồng, trả lại cho công dân 22.656m2 đất và 12 triệu đồng, bảo vệ quyền lợi cho 88 người, kiến nghị xử lý hành chính 87 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Bàn các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Thanh tra tỉnh đã đạt được trong năm 2020.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị. Tiếp tục phối hợp với Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan để làm tốt hơn công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thực hiện rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2021 để tránh chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với giảm thời gian thanh tra, kết luận thanh tra.

Thường xuyên cử cán bộ về các địa phương, đơn vị để phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp tại cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn sâu và kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, khả năng xử lý những vụ việc phức tạp.

Nhân dịp này, ngành Thanh tra Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua năm 2021. Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân; trao Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho 10 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2020.

Văn Thanh