Tin thanh tra 41/16

Cập nhật: 20/05/2016 08:43

(Thanh tra)- Tháng 4, cấp huyện của tỉnh Long An triển khai 24 cuộc thanh tra hành chính; các sở, ngành triển khai 178 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 541 đối tượng (439 cá nhân, 102 tổ chức), ban hành 146 quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tiếp công dân 442 lượt với 470 người (có 3 đoàn đông người với 26 người) nội dung phản ánh, khiếu nại (KN) đa số thuộc lĩnh vực giải tỏa, đền bù, tranh chấp đất đai và KN quyết định hành chính của UBND các cấp. Tiếp nhận 506 đơn thư, đã giải quyết 77/393 đơn KN thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 19,6%), 2/10 đơn tố cáo (TC) (20%).

Trong tháng, tỉnh cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng nhưng thực hiện hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh…

* Cùng thời gian, ngành Thanh tra tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2016 vả thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư KN, TC thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, KN đông người.

Tháng 5, cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu cụm công nghiệp, làng nghề. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016, chú trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, quản lý đất đai và các vấn đề bức xúc khác. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ KN, TC của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

* Tháng 4, tỉnh Nam Định đã triển khai 22 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính trên 255 triệu đồng.

Công tác tiếp dân được duy trì, đã tiếp 63 lượt công dân, trong đó có 1 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 75 đơn thư chủ yếu là các vụ việc cũ, đã được các cấp, ngành xem xét giải quyết nhưng công dân vẫn kiến nghị, KN, TC. Ngoài ra là các đơn thư có nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác giải quyết KN, TC tuy đã được các cấp, ngành quan tâm nhưng vẫn còn tình trạng đùn đẩy giữa các cấp, ngành, chưa giải quyết dứt điểm.

Hoàng Hải