Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021, TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng CLKH&TT cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Viện đã trực tiếp chủ trì thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học gồm 6 đề tài cấp bộ 2020-2021; 5 đề tài cấp bộ 2021 - 2022; 8 đề tài cấp cơ sở 2021; 10 chuyên đề khoa học độc lập 2021. Về cơ bản, đề tài và chuyên đề độc lập đều được triển khai đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Viện CLKH&TT tiếp tục theo dõi hồ sơ và chuẩn bị kí hợp đồng triển khai với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ khoa học khoa học công nghệ cấp quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”; tổ chức 2 cuộc tọa đàm sinh hoạt khoa học và 1 hoạt động phát triển sự nghiệp.

Trong quản lý khoa học, đơn vị đã tổ chức các hoạt động giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt, triển khai 08 đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 - 2022 (trong đó Viện chủ trì 5 đề tài); 8 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 và 11 chuyên đề khoa học độc lập năm 2021; xây dựng Dự thảo Chương trình nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ trình Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cùng với đó, công tác thông tin, tư liệu và thư viện, trang tin điện tử cơ quan đã đăng tải 21 bài nghiên cứu; thực hiện 19 tin bài về các hoạt động của ngành Thanh tra; cập nhật và khai thác các tin bài có nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra từ các trang tin chính thống khác.

Ngoài ra, đã hoàn thành xây dựng 3 dự thảo “Thành lập Tổ Biên tập và Quy chế hoạt động của Ban biên tập”, “Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Viện CL&KHTT” và “Quy chế hoạt động của thư viện của TTCP”.

Về kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021, Viện CLKH&TT sẽ tiếp tục chủ trì thực hiện 6 đề tài cấp bộ 2020 - 2021; 5 đề tài cấp bộ 2021 - 2022; 8 đề tài cấp cơ sở 2021; 10 chuyên đề khoa học độc lập 2021. Đồng thời, sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”, tổ chức tọa đàm sinh hoạt khoa học và các hoạt động phát triển sự nghiệp.

Đồng thời, Viện CLKH&TT tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, tham mưu xây dựng dự thảo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 8/9/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về “Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ”; quản lý, nghiệm thu các đề tài khoa học cấp bộ 2020 - 2021, cấp cơ sở và các chuyên đề khoa học độc lập năm 2021; tổ chức họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ quý III và quý IV năm 2021.

Ngoài ra, đối với công tác thông tin, tư liệu và thư viện, Viện CLKH&TT đề xuất ban hành 3 dự thảo quy chế; tiếp tục tăng cường đặt các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, các bài viết được đăng theo chủ đề về các mảng công tác và các lĩnh vực hoạt động của ngành; đăng tải kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; từng bước số hóa nguồn tài liệu; tiếp tục bổ sung vào thư viện nguồn tài liệu phong phú, đa dạng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khai thác và sử dụng của cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra.

TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng CLKH&TT đánh giá, các cán bộ đã có nhiều cố gắng, tiến độ công việc kiểm soát được, chất lượng đảm bảo, nề nếp được duy trì. Viện CLKH&TT đã kiểm soát tốt các đầu việc trong bối cảnh tình hình Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

“Chúng ta đã có những thành công ở đề tài tỉnh Lai Châu. Về công tác quản lý khoa học, đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm 2022 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; việc đôn đốc đề tài được tiến hành thường xuyên, đảm bảo tiến độ; đã trình Hội đồng các kế hoạch; đăng ký kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học; xây dựng kế hoạch nghiên cứu 5 năm tới”, ông Nguyễn Quốc Văn nhấn mạnh.

Thái Hải