Như Báo Thanh tra đã phản ánh, trước việc có đơn kiến nghị của bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi mà từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (lúc đó là Phó Thủ tướng Chính phủ) đã quan tâm chỉ đạo, ngày 11/10/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9309 về việc kiến nghị, khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi gửi Bộ GD&ĐT để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng là giao cho Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi; trả lời công dân và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, Thủ tướng phải thêm một lần nữa phải giao cho TTCP vào cuộc thì mới có kết quả xử lý thấu tình, đạt lý được dư luận hoan nghênh.

Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thủ tướng những gì?

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/7/2020, Bộ GD&ĐT đã có Báo cáo số 607/BC-BGDĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ký báo cáo Thủ tướng về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Ngọc Lợi theo Công văn số 9309 ngày 11/10/2019 của Văn phòng Chính phủ

Trong phần kết luận, Bộ GD&ĐT đã ghi: “Đây là vụ việc kéo dài 30 năm, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Bộ GĐ&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các nội dung đơn kiến nghị của công dân. Từ kết quả kiểm tra, xác minh trên, Bộ GD&ĐT nhận thấy: Việc yêu cầu Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên trả hồ sơ gốc để ông Nguyễn Ngọc Lợi làm chế độ kháng chiến và chế độ nghỉ hưu là không có cơ sở.

Các yêu cầu được hưởng chế độ tiền lương, điều chỉnh thời điểm tốt nghiệp đại học đã được Bộ Y tế kết luận nhưng ông Lợi không chấp hành theo đúng Thông báo số 7611/TTr ngày 4/12/1991 của Bộ Y tế mà vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến các cơ quan Nhà nước.

Trong quá trình kiểm tra, xác minh, ông Nguyễn Ngọc Lợi không cung cấp được thêm thông tin, tài liệu gì mới. Vì vậy, 3 nội dung đề nghị của ông Nguyễn Ngọc Lợi nêu trong đơn ghi ngày 1/10/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ là không có cơ sở giải quyết”.

Thậm chí, trong phần kiến nghị Bộ GD&ĐT còn đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi tới ông Nguyễn Ngọc Lợi để chấm dứt việc viết đơn thư không có cơ sở gửi tới nhiều cấp và các cơ quan báo chí.

Kết luận về trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, Thông báo số 262 TTCP đã nêu: “Bộ GD&ĐT đã giải quyết vụ việc khiếu nại, kiến nghị chưa chính xác, chưa khách quan. Cụ thể, năm 2018, Bộ GD&ĐT chủ yếu căn cứ vào báo cáo không đúng thực tế của Trường để giải quyết đơn; năm 2020 mặc dù Sở Y tế Phú Thọ và Trường báo cáo về việc đã tìm lại được Quyết định 54/QĐ ngày 12/10/1977 của Ủy ban Thống nhất (UBTN) của Chính phủ - là căn cứ quan trọng nhất xác định ông Lợi là cán bộ đi B, được UBTN của Chính phủ cử đi học, nhưng Bộ GD&ĐT lại không dựa vào báo cáo này để Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và để xuất hướng xử lý phù hợp. Trách nhiệm nêu trên thuộc lãnh đạo Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết đơn của Bộ GD&ĐT”.  

Trước đó, ngày 1/11/2018, Thanh tra Bộ GD&ĐT có văn bản trả lời ông Nguyễn Ngọc Lợi hai nội dung cho biết:

Thứ nhất, đây là kiến nghị liên quan đến quyền lợi của ông nhưng ông không cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung này và thời hiệu theo quy định của pháp luật đã hết nên không có cơ sở xem xét nội dung này và không có cơ sở xem xét giải quyết.

Thứ hai, năm 2013, ông có đơn gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Y được, Đại học Thái Nguyên cũng có Công văn số 700 ngày 23/10/2013 gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT về nội dung đơn của ông. Theo các hồ sơ, tài liệu do ông và Trường cung cấp thì việc thất lạc hồ sơ của ông thuộc trách nhiệm của Sở Y tế Phú Thọ.

Vì vậy, không có cơ sở để kết luận Trường Đại học Y dược Thái Nguyên giữ hồ sơ của ông. Đề nghị ông có đơn gửi về Sở Y tế Phú Thọ để xem xét giải quyết.

Ý kiến về hai vấn đề mà Thanh tra Bộ GD&ĐT đưa ra, ông Lợi cho rằng Thanh tra Bộ đã làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ nhận định và trả lời vụ việc qua các báo cáo nhận được chứ không biết họ có tìm hiểu thực tế hay không?

“Tôi đã khiếu nại liên tục trong hơn 30 năm qua, nhưng họ nói hết thời hiệu là không đúng thực tế. Thêm nữa, họ nói việc làm thất lạc hồ sơ của tôi là do Sở Y tế Phú Thọ, rồi nói tôi làm đơn về đó đề nghị làm rõ. Nhưng họ đâu có biết rằng, với tinh thần, trách nhiệm thì ngày 31/12/2019, Sở Y tế Phú Thọ đã làm sáng tỏ vụ việc là hồ sơ gốc của tôi vẫn do Trường Đại học Y dược Thái Nguyên giữ chứ Sở Y tế Phú Thọ họ có giữ đâu mà bảo họ làm thất lạc” - ông Lợi bức xúc.

leftcenterrightdel
Được công nhận tốt nghiệp từ năm 1988 nhưng do bị "trù dập" nên mãi tới năm 1996 ông mới được nhìn thấy cái bằng tốt nghiệp của mình 

TTCP kết luận vụ việc chính xác, khách quan được người khiếu nại đồng ý, dư luận hoan nghênh

Ngay khi Bộ GD&ĐT có Báo cáo số 607 về kết quả là bác đơn của ông Nguyễn Ngọc Lợi, gửi Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/8/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6769 gửi Sở Y tế Phú Thọ, Bộ Y tế và Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên cho biết: Bộ GD&ĐT có Văn bản số 607 ngày 28/7/2020 báo cáo Thủ tướng về việc xử lý đơn của ông Nguyễn Ngọc Lợi. Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan có ý kiến về báo cáo của Bộ GD&ĐT; văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 1/9/2020 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/8/2020, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản số 1767 gửi Văn phòng Chính phủ phúc đáp công văn trên cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9309 ngày 11/10/2019 về giải quyết kiến nghị, khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi.

Ngày 31/12/2019 Sở Y tế Phú Thọ đã làm việc với Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, kết quả: Trường chưa bàn giao hồ sơ gốc của ông Nguyễn Ngọc Lợi cho Sở Y tế Vĩnh Phú (cũ) thời điểm ngày 13/8/1991, hiện tại trường đang lưu giữ 10/12 loại tài liệu theo danh mục bàn giao và ngày 7/1/2020 Sở Y tế Phú Thọ đã có Báo cáo số 23 gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

Ngày 15/1/2020 Sở Y tế Phú Thọ nhận được Báo cáo số 18 ký ngày 8/1/2020 của Trường Đại học Y dược Thái Nguyên cho biết: “Hiện các tài liệu liên quan đến hồ sơ cá nhân ông Lợi còn lưu trữ tại trường gồm có 21 loại”, trong đó có Quyết định số 54 ngày 12/10/1977 của UBTN của Chính phủ cử ông Nguyễn Ngọc Lợi đi học.

Báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ nhấn mạnh: “Văn bản số 607 ngày 28/7/2020 của Bộ GD&ĐT chưa đề cập đến kết quả xác minh của Sở Y tế Phú Thọ và Trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã nêu trên. Đây là vụ việc khiếu nại, kiến nghị đã kéo dài 30 năm và được nhiều cơ quan xem xét giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, Sở Y tế Phú Thọ kính đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết”.

Đến ngày 10/10/2020, Văn phòng Chính phủ lại tiếp tục có Công văn số 8509 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình như sau: Giao TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi; đề xuất biện pháp, có lý có tình, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2020.

Từ công văn này, TTCP nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 15 ngày đã có bản kết luận thể hiện kết quả giải quyết vụ việc một cách thấu tình, đạt lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, được bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi tâm phục, khẩu phục và dư luận cả nước hoan nghênh. 

Theo đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm điểm và chỉ đạo Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ GĐ&ĐT, Sở Y tế Phú Thọ, Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Nam Dũng - Thành Nam