Theo quyết định thanh tra, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra do ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra 45 ngày kể từ thời ngày công bố quyết định, không kể ngày lễ, ngày nghỉ.

Đoàn sẽ thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đối với Sở Y tế tỉnh Hậu Giang và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thời kỳ thanh tra bắt đầu từ thời điểm triển khai thực hiện từ lúc có chủ trương mua sắm đến thời điểm 31/12/2021. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan trước và sau thời điểm trên để mang tính liên tục, kế thừa.

Thông tin với báo chí, ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng kiêm Người Phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, ngoài đoàn thanh tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định thanh tra tại đơn vị này.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 đang làm việc với tỉnh để chuẩn bị công bố quyết định thanh tra tại Sở Y tế.

Nghiêm Lan