Tham gia buổi công bố quyết định thanh tra có các thành viên đoàn, lãnh đạo UBND huyện Dầu Tiếng và đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát.

Theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng. Thời kỳ thanh tra từ 01/7/2014 đến nay; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Ông Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Thế Phong, Trưởng phòng Nghiệp vụ, làm Trưởng đoàn.

Quyết định thanh tra nằm trong kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 và Kế hoạch số 2168/KH-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện đúng theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn Thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Quá trình thanh tra sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Đối với các đơn vị được thanh tra, Chánh Thanh tra đề nghị tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra làm việc, cử đầu mối làm việc với Đoàn, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đinh Mười