Tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2021 và và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể; tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân.

Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Hưng Yên, năm 2021, công tác thanh tra được thủ trưởng các cấp, ngành trong tỉnh chỉ đạo sát sao; kế hoạch thanh tra trong năm 2022 đã được xây dựng bảo đảm đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho thấy, trong năm toàn ngành tiến hành 231 cuộc thanh tra hành chính; 103 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế trên 35.786,9 triệu đồng; kiến nghị xử lý 90.176m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể, 2 cá nhân…

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Các cấp, ngành đã tiếp công dân 1.507 lượt với 1.098 vụ việc.

Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân…

Năm 2022, toàn ngành phấn đấu triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính các cấp.

Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa tỉnh. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tuân thủ chặt chẽ quy trình thanh tra, giám sát; ban hành kết luận thanh tra bảo đảm thời gian quy định. Tham mưu và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp.

Quang Đông