Hoàn thành “mục tiêu kép”

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xong toàn ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành “mục tiêu kép” vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Toàn tỉnh đã thực hiện 136 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.179 đơn vị, DN. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 37,5 tỷ đồng và hơn 20 nghìn m2 đất. Qua thanh tra, không có vụ việc tham nhũng nào bị phát hiện và xử lý.

Đặc biệt, ngành Thanh tra chú trọng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra. Với kết luận thanh tra hành chính, đến nay đã thực hiện về tiền hơn 472 triệu đồng trên tổng số hơn 548 triệu đồng (đạt 86,1%); thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thu hồi về kinh tế gần 332 triệu đồng, số tiền vi phạm đã xử lý khác 762,5 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Đồng thời, chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, đông người, tập trung các giải pháp để giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Toàn tỉnh tiếp 2.304 lượt công dân với 3.027 người với 1.681 vụ việc. Trong đó, có 60 lượt đoàn đông người với 371 người. Toàn tỉnh cũng tiếp nhận 3.367 đơn thư các loại (2.064 đơn đủ điều kiện xử lý; 145 đơn KN, 142 đơn TC, còn lại là đơn khác).

Trong năm, các cấp, các ngành đã giải quyết 56/61 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 91,8% (kết quả giải quyết tăng 5,65% so với cùng kỳ năm 2020).

Công tác PCTN được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân. Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ được triển khai kịp thời, đồng bộ.

Tỉnh cũng tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật PCTN. Vai trò giám sát của các cơ quan dân cử và trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước và người có trách nhiệm được nâng lên. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời.

Triển khai đoàn thanh tra phù hợp với tình hình dịch

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ DN vượt đại dịch.

Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên hệ làm việc với DN khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Tại Cơ quan Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ký ban hành quyết định thành lập Tổ Phản ứng nhanh hỗ trợ DN. Đồng thời, ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; ban hành kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh, sẵn sàng kết nối với DN, hộ kinh doanh thông qua các hệ thống truyền thông đa phương tiện, để kịp thời hỗ trợ triển khai công tác phòng chống Covid-19 an toàn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi có kiến nghị của DN, hộ kinh doanh.

Trong năm tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục ban hành hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trong thời gian dịch Covid-19. Đồng thời, tiến hành thanh tra theo kế hoạch; thanh tra đột xuất, chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của tỉnh. 

Đáng lưu ý, Thanh tra tỉnh cho biết, sẽ tổ chức triển khai các đoàn thanh tra phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với DN và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19... 

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Hải Hà