Thông qua đợt cao điểm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, tuyên truyền cho lái xe, chủ xe, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; đồng thời kiểm tra việc thực hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Quá trình thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra giao thông, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện từ ngày 20/05/2022 đến 20/06/2022.

Việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải của Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh lần này góp phần kiểm soát tốt tình hình vận tải khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

Sơn Hải