Tháng 1 năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ đã thực hiện 9.075 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 121.398 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ đã kiến nghị xử lý tài chính 11.815.824 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp 2.070.910 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 8.843.160 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 901.755 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 2.277.880 triệu đồng.

Thực hiện thu NSNN tháng 1 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1 ước đạt 114,9 nghìn tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi NSNN), tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Cũng theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 1/2023 so với tháng trước tăng 0,52%, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%.

Đáng chú ý, chỉ số giá nhóm giao thông có mức tăng cao nhất so với tháng trước do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ 1/1/2023; giá đồ uống và thuốc lá, lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình cũng tăng theo quy luật trong dịp Tết.

Tuy nhiên, tình hình cung cầu, giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng với kịch bản công tác điều hành giá trong dịp Tết.

Trong tháng 1/2023, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất cấp hỗ trợ Tết nguyên đán 16.920 tấn gạo hỗ trợ 17 tỉnh, địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán 2023; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 90,1 tấn gạo; hỗ trợ học sinh học kỳ I năm 2022 - 2023 theo quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính đã triển khai xuất cấp 5.000 tấn gạo dựu trữ quốc gia tặng nhân dân Cuba ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

TQ