Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chủ trì buổi công bố quyết định.

Đoàn thanh tra do ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Theo Quyết định thanh tra số 154/QĐ-TTBNV ngày 6/5/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh tra sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Hà Giang.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: TT 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tiếp thu các ý kiến của đoàn thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Nội vụ liên hệ với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thành phố để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Phương Anh