Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Phùng Xuân Kiên, thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thanh tra một số dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8321/VPCP- V.I ngày 5/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ông Phùng Xuân Kiên, trưởng đoàn, công bố quyết định thanh tra tại buổi làm việc. Ảnh: LP

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên).

Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Tại buổi công bố, sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tóm tắt các nội dung được thanh tra, Cục trưởng Cục II Nguyễn Hồng Giang đã thông báo Quyết định số 534/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo Quyết định số 519/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với đoàn thanh tra cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi đoàn thanh tra yêu cầu, cử cán bộ làm đầu mối giúp đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch phù hợp bảo đảm vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Cục trưởng Cục II phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: LP

Về phía đoàn thanh tra, thực hiện nghiêm các quy chế của đoàn thanh tra trong bảo mật và phát ngôn. Thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã cảm ơn sự quan tâm của Thanh tra Chính phủ và mong rằng qua thanh tra, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: LP

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra, trong đó, trực tiếp Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi làm đầu mối liên hệ công tác với đoàn thanh tra.

Phương Hiếu