Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao Nguyễn Xuân Ánh cho biết, dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 tác động ít nhiều tới mọi hoạt động của công tác thanh tra, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng. Lãnh đạo Thanh tra Bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước và Chỉ thị của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ đã xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V. Do vậy, các phong trào thi đua tại Thanh tra Bộ Ngoại giao luôn gắn với các nhiệm vụ chính trị cụ thể. Hưởng ứng và thực hiện kế hoạch thi đua năm 2020 do TTCP phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và phong trào thi đua đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát động tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao năm 2019 với chủ đề “Năm ASEAN 2020 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Thực hiện trọng trách quốc tế, nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Thanh tra Bộ Ngoại giao đã xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể của đơn vị nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả, tạo động lực cho mỗi cán bộ, công chức thanh tra phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào thành tích chung của Bộ Ngoại giao.

Năm 2020, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã thanh tra hành chính đối với 4 đơn vị thuộc bộ là Vụ Tổng hợp Kinh tế, Vụ châu Âu, Phòng Lưu trữ, Trung tâm Vận tải đối ngoại V75; đã xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký ban hành 4 kết luận thanh tra đối với các đơn vị được thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực như: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác quản lý, điều hành, xây dựng đơn vị và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Cũng trong năm 2020, Bộ Ngoại giao tiến hành thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại 4 địa phương là Bắc Giang, Bắc Ninh, Tiền Giang và Long An, với nội dung thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; lãnh sự; ngoại giao văn hóa.

Việc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra được Thanh tra Bộ tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc bộ, các địa phương xây dựng báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao.

"Từ đầu năm đến nay, tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Ngoại giao, không có công dân đến KN,TC, phản ánh, kiến nghị. Tính đến nay, Bộ Ngoại giao nhận được 77 đơn thư, trong đó có 22 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được xác minh, hướng dẫn và 55 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu hồ sơ theo quy định", Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh thông tin.

Trong xử lý các đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị, Thanh tra Bộ luôn đảm bảo theo đúng các trình tự, thủ tục quy định, thấu tình, đạt lý, không để tồn đọng, kéo dài và vượt cấp, không để phát sinh thành vụ việc KN,TC phức tạp. Thanh tra bộ thường xuyên cập nhật phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC của TTCP.

Luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh cho rằng, để đáp lại mong muốn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, làm sao để thanh tra có hiệu quả, cán bộ thanh tra trước hết phải nắm và hiểu công tác của bộ, phải nắm vững chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và địa phương trong hoạt động đối ngoại. Thanh tra Bộ luôn tăng cường phối hợp với các cơ quan trong bộ để nội dung thanh tra chuyên ngành đi vào chiều sâu, thực chất, theo chương trình, giai đoạn công tác của Chính phủ, của Bộ và các địa phương có liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao.

Riêng về công tác PCTN, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Ánh cho biết: Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cùng ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, nên trong thời gian qua, tại Bộ Ngoại giao không có vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Việc xây dựng đội ngũ thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để có thể đáp ứng tốt yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại của Bộ Ngoại giao luôn được đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh thiếu nhân sự, trong năm 2020, Thanh tra Bộ đã cử 4 cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính và thanh tra viên tại Trường Cán bộ Thanh tra.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP Lê Minh Khái từng nói: “Trong những năm qua, ngành Thanh tra đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp tích cực của Thanh tra Bộ Ngoại giao. Thanh tra Bộ Ngoại giao luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong thời kỳ quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Những nỗ lực, cố gắng của thế hệ công chức, viên chức và người lao động Thanh tra Bộ Ngoại giao đã luôn giữ vững bản chất chính trị, làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao trong hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN”.

Từ một đơn vị mang tính nội bộ, nay, Thanh tra Ngoại giao đã vươn lên, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN trong thời đại ngành Ngoại giao phục vụ sự nghiệp hội nhập sâu, rộng của đất nước, cùng đóng góp tích cực và hiệu quả vào thành công của ngành Ngoại giao nước nhà, luôn xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thanh Thanh