Phản ánh, mặc dù chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất cho dự án, chưa giải phóng mặt bằng (GPMB)… nhưng chủ đầu tư UBND xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đã mời thầu, lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công Dự án mở đường từ Quán Đoài Khê đến đường N12.

Theo Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Mở đường từ Quán Đoài Khê đến đường N12, tổng mức đầu tư dự án gần 13 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp trên 6,1 tỷ đồng; chi phí GPMB trên 5,3 tỷ đồng; chi phí dự phòng 691 triệu đồng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện 2018 - 2020.

Thế nhưng, theo số liệu của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho dự án (cả chi phí thực hiện GPMB) chỉ hết 852,3 triệu đồng!

leftcenterrightdel
 Dự án đang tạm dừng để thanh tra. Ảnh: TQ

Sau khi Báo Thanh tra có bài phản ánh, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 1488/PC-VP yêu cầu UBND huyện Đan Phượng trả lời nội dung Báo Thanh tra đăng tải.

Ngày 08/7/2020, UBND huyện Đan Phượng có Văn bản số 284 về việc giải quyết các nội dung Báo Thanh tra đăng tải. Văn bản cho thấy, ngày 16/6/2020, UBND huyện Đan Phượng đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Đan Phượng tạm dừng thi công, đầu tư xây dựng dự án.

Cùng ngày 16/6/2020, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành Quyết định số 4729/QĐ-UBND về việc thanh tra Dự án Mở rộng đường từ Quán Đoàn Khê đến đường N12 thuộc địa bàn xã Đan Phượng.

“Sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Đan Phượng sẽ báo cáo kết quả giải quyết kính gửi đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và Báo thanh tra được biết để trả lời bạn đọc” – Văn bản nêu.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý