Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình Phạm Công Dịch làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có đại diện Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính…

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR, vắc xin, thuốc; việc thực hiện giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm.

Cùng với đó, tiến hành thanh tra việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đối tượng thanh tra là sở y tế; các cơ sở y tế, cơ sở điều trị, cách ly trên địa bàn tỉnh Thái Bình và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Trường hợp cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình giao ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra thực hiện việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định.

Trọng Tài