Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch 892/KH-TTCP để tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; chất lượng, hiệu quả công tác; ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân thiếu sót đế rút kinh nghiệm.

Đồng thời, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2022; khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo tập trung đi sâu vào những nội dung như công tác thanh tra (trong đó có đánh giá kết quả thanh tra chuyên đề về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, vắc xin, kít xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19; việc kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra tại một số địa phương).

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (trong đó, có đánh giá kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài); công tác phòng, chống tham nhũng (trong đó có đánh giá việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); công tác xây dựng thể chế (việc sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010); công tác xây dựng ngành Thanh tra.

Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm (trụ sở Thanh tra Chính phủ) và các điểm cầu vệ tinh (tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Thái Hải