Trong 5 năm qua, Thanh tra Duy Xuyên đã triển khai 38 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực. Qua đó phát hiện 89/97 đơn vị vi phạm về kinh tế, với tổng số tiền hơn 9,26 tỷ đồng; trong đó kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục 6,4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng, đã thu hồi đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện có nhiều dự án (DA) lớn được triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng như các DA ở vùng Đông Duy Xuyên, Khu đô thị phố chợ Nam Phước, phố chợ Trà Kiệu, DA mở rộng Quốc lộ 1A, DA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... dẫn đến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng phải thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Từ đây, lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân huyện, xã và đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC) phát sinh hằng năm khá nhiều. Song, lãnh đạo Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân luôn chú trọng tiếp công dân, giải quyết kịp thời bằng nhiều hình thức thích hợp nên hạn chế đơn phát sinh, khiếu kiện đông người vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2015 - 2019, toàn huyện đã tiếp 1.564 lượt người/1.996 người, với 1.996 vụ việc phản ánh, kiến nghị, KN,TC. Trong đó: Cấp xã tiếp 1.345/1.620 lượt người; cấp huyện tiếp 219/376 lượt người; có 15 đoàn đông người, với 354 người.

Nhận 2.058 đơn thư các loại, qua phân loại đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 373 đơn KN,TC, phản ánh và đã giải quyết 362 đơn, đạt tỷ lệ 97%; còn 11 đơn kiến nghị, phản ánh mới phát sinh đang được giải quyết... Đến nay, Duy Xuyên không có đơn thư KN,TC tồn đọng, kéo dài.

Qua giải quyết KN,TC đã bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hơn 77 triệu đồng, 4.540m2 đất, bố trí 1 lô tái đất định cư; thu hồi cho Nhà nước 3.992m2 đất ở, đất rừng và 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định.

Bên cạnh tuyên truyền lồng ghép qua công tác tiếp dân, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, qua các phương tiện truyền thông đại chúng... công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KN,TC, phòng, chống tham nhũng (PCTN) được phổ biến trực tiếp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện; với việc tổ chức 164 lớp bồi dưỡng gồm hơn 21.769 lượt người tham dự.

Thanh tra huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập. Tất cả các đơn vị cơ sở đều đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng quy định.

Trong 5 năm qua, UBND huyện đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 kế toán; đã thực sự góp phần tích cực vào việc PCTN, lãng phí.

Thanh tra huyện đã triển khai 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại 20 lượt phòng, ban ở huyện và UBND xã trên địa bàn; đã kịp thời nhắc nhở để các đơn vị, địa phương chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại; đưa công tác PCTN ngày càng đi vào nề nếp đạt kết quả tốt hơn.

Với nhiều thành tích vượt bậc, Thanh tra Duy Xuyên đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, uy tín và vị thế ngày càng được nâng lên. Mới đây, tại hội nghị điển hình tiên tiến của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam 5 năm qua, Thanh tra huyện vinh dự đón nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh trao tặng. Tại Đại hội Đảng bộ Duy Xuyên lần thứ XXI diễn ra vào ngày 23/7, Chánh Thanh tra huyện Trương Công Thanh được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Xuyên.

Nói về kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác thanh tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện Trương Công Thanh cho biết: Việc xây dựng kế hoạch công tác năm phải bám sát định hướng của ngành và thực tiễn của địa phương, phải chủ động triển khai thanh tra ngay từ đầu năm; tham mưu giải quyết KN,TC có sự kiểm tra, chỉ đạo sát sao từng vụ việc cụ thể của từng cán bộ thụ lý để kịp thời tháo gỡ, cũng như đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện.

Khâu chuẩn bị ban đầu là hết sức quan trọng, cần thực hiện tốt việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để quyết định thanh tra có trọng tâm, rút ngắn được thời gian. Trong đó, người được giao nắm tình hình có năng lực, am hiểu về lĩnh vực dự kiến thanh tra và sẽ là thành phần chủ yếu, trụ cột đoàn thanh tra sau này. Phải có báo cáo khái quát về đối tượng thanh tra, nội dung chính sẽ thanh tra, quy mô, biện pháp tổ chức cuộc thanh tra. Đồng thời, việc soạn thảo đề cương để đối tượng thanh tra báo cáo cũng có tác dụng rất lớn trong kết quả thanh tra.

Một nguyên tắc nữa là thực hiện đúng quy chế và hoạt động của đoàn thanh tra để cuộc thanh tra được thực hiện đúng trình tự, đạt hiệu quả, chất lượng cao. 

Với số lượng con người tại Thanh tra huyện không nhiều nên lãnh đạo cơ quan phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc và phải chung tay cùng chia sẻ thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ chuyên môn của nhân viên.

Ngọc Phó