Thanh tra Chính phủ:

Tập huấn công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019

Cập nhật: 09/10/2019 10:12

(Thanh tra)- Ngày 8/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh dự và truyền đạt nội dung chuyên đề về công tác dân vận với hội nghị.

Tập huấn công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PA

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu các đồng chí tham dự tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền đạt, nghiên cứu thảo luận, kết hợp lý luận và thực tiễn, mạnh dạn làm rõ những vấn đề khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh truyền đạt chuyên đề “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh truyền đạt nội dung tại hội nghị. Ảnh: PA

Bế mạc hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị các đồng chí tham dự tập huấn tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, tác phong, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần xây dựng và tăng cường đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị và đặc biệt đối với các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về nghiên cứu thêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Thanh tra Chính phủ và các tổ chức đảng để không ngừng nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Anh