Ninh Bình:

Tăng cường tiếp dân, giải quyết KN, TC trước bầu cử

Cập nhật: 20/05/2016 08:22

(Thanh tra)- Nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân.

Tăng cường tiếp dân, giải quyết KN, TC trước bầu cử
Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp công dân theo lịch tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Trường

Ngay từ đầu năm, Tiểu ban Giải quyết đơn thư KN, TC phục vụ bầu cử đã được thành lập. Tiểu ban giúp Uỷ ban Bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 xây dựng kế hoạch, kịp thời giải quyết dứt điểm những đơn thư KN, TC, kiến nghị của công dân về bầu cử theo quy định. Thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả công tác về Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tất Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Tiểu ban Giải quyết đơn thư KN, TC cho biết: Kể từ khi được thành lập, Tiểu ban đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương cũng như của tỉnh; chủ động phối hợp với các ngành chức năng kịp thời giải quyết đơn thư KN, TC liên quan đến các ứng cử viên. Tham mưu cho Ủy ban Bầu cử xem xét, kết luận và trả lời người có đơn theo đúng quy định.

Quá trình xem xét, giải quyết đơn thư được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, thận trọng, công tâm, khách quan, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tính đến hết ngày 18/5, Tiểu ban đã tiếp nhận 25 đơn liên quan đến 23 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, 7 đơn liên quan đến 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, 11 đơn liên quan đến 4 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện và 7 đơn liên quan đến 14 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Sau khi tiếp nhận đơn thư của công dân, Tiểu ban đã trực tiếp xem xét, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, việc xem xét, giải quyết đơn thư đã cơ bản được giải quyết.

Trước đó, ngày 14/3/2016, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 22 về việc tổ chức tiếp công dân và giải quyết KN, TC phục vụ các kỳ họp Quốc hội, bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các sự kiện chính trị quan trọng khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thành lập Tổ Công tác tiếp dân, nhằm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm chắc tình hình KN, TC của công dân, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tạo điều kiện để đảng viên, công dân phản ánh, tố cáo về những vấn đề liên quan đến nhân sự bầu cử, công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định… Chủ động giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện đông người, có khả năng phát sinh thành “điểm nóng”. Đồng thời rà soát lại việc tổ chức thực hiện các vụ việc đã có quyết định giải quyết KN, đã có hiệu lực thi hành và các quyết định xử lý TC ở địa phương.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư KN,TC, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KN,TC ở xã, phường, thị trấn cũng được tăng cường, triển khai rộng rãi tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về KN,TC của cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tình hình KN, TC cơ bản ổn định, không có diễn biến phức tạp. Ông Tiến cho biết, tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiên quyết không để công dân khiếu kiện kéo dài, phát sinh khiếu kiện đông người, không để tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp trước, trong và sau bầu cử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn để ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là ngày hội lớn của nhân dân.

Trường Sơn Đông