Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý về thanh tra

Cập nhật: 13/07/2016 14:04

(Thanh tra) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Thanh tra diễn ra sáng nay (13/7).

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý về thanh tra
Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng ngành Thanh tra. Ảnh: HH

Cùng dự có Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh và đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành, địa phương.

Gắn thanh tra kế hoạch với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm và các ý kiến tham gia thảo luận. 

Về kết quả đạt được, theo Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan hành chính và kế hoạch đề ra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm xử lý chồng chéo. Nội dung xử lý sau thanh tra cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. 

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), ngành Thanh tra đã giúp thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước tham mưu giải quyết nhiều vụ việc đạt hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự chính trị xã hội tại địa phương…

Ngành Thanh tra đã phát hiện 16 vụ, 39 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng khởi tố 148 vụ, 354 đối tượng có hành vi tham nhũng.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư KN,TC; thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao. 

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, không tiêu cực, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 33 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra (đạt 70% trở lên); tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan cung cấp thông tin về kết quả xử lý sau thanh tra; phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2017 và hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo. 

Trong đó, đổi mới công tác xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra theo hướng đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện mô hình mới có thể áp dụng trong khu vực hoặc cả nước để kiến nghị xây dựng chính sách thúc đẩy, phát triển…

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng ngành Thanh tra. Ảnh: HH

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương nghiên cứu mô hình mới, chính sách mới nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả KN,TC của của công dân ngay tại cơ sở khi mới phát sinh. 

Đặc biệt, quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết KN,TC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KN,TC; kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng...

Để đạt được những kết quả trên, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu yêu cầu từng đồng chí cán bộ ngành Thanh tra phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong quá trình triển khai đoàn thanh tra hay giải quyết KN,TC phải thường xuyên họp đoàn để rút kinh nghiệm cũng như tìm phương án xử lý thích hợp nhất bảo đảm chất lượng cuộc thanh tra và kết quả giải quyết KN,TC...

6 tháng triển khai 127.100 cuộc thanh, kiểm tra

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai hơn 3.300 cuộc thanh tra hành chính và hơn 123.800 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 12 nghìn tỷ đồng, 2,8 nghìn ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 7,6 nghìn tỷ đồng và 824 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 4,4 nghìn tỷ đồng, hơn 2 nghìn ha đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,5 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính nhiều tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 30 vụ, 45 đối tượng. 

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chủ trì phần tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành Thanh tra. Ảnh: HH

Cùng kỳ, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.526 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác 2.297 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 92%),  425 ha đất (đạt tỷ lệ 88%); xử lý hành chính 224 tổ chức, 434 cá nhân; khởi tố 11 vụ, 15 đối tượng.

Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, 6 tháng, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp 182.310 lượt công dân đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh với 98.751 vụ việc; có 2.448 đoàn đông người, tiếp nhận 117.462 đơn. Qua phân loại 73.422 đơn đủ điều kiện xử lý, có 29.766 đơn khiếu nại, 8.876 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính với 16.781 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền. Giải quyết 11.610 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền (đạt 69,2%). Thông qua công tác giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 44 tỷ đồng, 25 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 656 người, kiến nghị xử lý hành chính 263 người. Phân tích kết quả giải quyết 8.805 đơn khiếu nại cho thấy có 12,7% đơn khiếu nại đúng; 69,3% đơn khiếu nại sai; 17% đơn khiếu nại có đúng có sai. Phân tích kết quả giải quyết 2.143 đơn tố cáo cho thấy có 11,5% đơn tố cáo đúng; 59,5% đơn tố cáo sai; 29 % đơn tố cáo có đúng có sai. 

Riêng TTCP, 6 tháng đầu năm 2016 tiến hành 36 cuộc thanh tra, 16 cuộc kiểm tra. Qua kết luận 8 cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 943 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 51 tỷ đồng; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 891 tỷ đồng.

Thực hiện việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 1130, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 98,29%; hiện còn 9 vụ việc đang được tiếp tục giải quyết (trong đó, TTCP 1 vụ, Quảng Ngãi 1 vụ, An Giang 1 vụ, Bạc Liêu 2 vụ, Cà Mau 1 vụ, TP Hồ Chí Minh 3 vụ). Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát 509 vụ việc KN,TC tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, có 338 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứ thụ lý, đã ban hành 158 thông báo chấm dứt. Qua xem xét, các địa phương đã có phương án giải quyết quyền lợi và hỗ trợ cho công dân 6,63 tỷ đồng; 0,7ha đất; hơn 3,2 nghìn m2 đất ở. 

Cũng theo ông Lĩnh, một số địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài cần tập trung giải quyết là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, An Giang, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang và TP Hồ Chí Minh.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành, địa phương cơ bản đồng ý với báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp đã trình bày. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong các lĩnh vực công tác như phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết KNTC; thanh tra lĩnh vực xây dựng; thanh tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; thanh tra lĩnh vực môi trường; thanh tra, kiểm tra chống gian lận thương mại; về thanh tra lĩnh vực an toàn thực phẩm và thanh tra, đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Đồng thời, đưa ra những kinh nghiệm về thực tế triển khai thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương cũng như kiến nghị một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phương Hiếu - Thái Hải