Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo điều hành, xử lý công việc.

Căn cứ tính chất công việc, nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành 2 nhóm, gồm nhóm làm việc tại nhà (từ 30 - 50%) và nhóm làm việc tại cơ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng công tác tiếp công dân trên toàn địa bàn tỉnh. Trường hợp công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị viết thành đơn để gửi các cơ quan, đơn vị xử lý thông qua dịch vụ bưu chính.

Dừng tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chỉ thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính và hình thức trực tuyến.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 19/7.

Theo Sở Y tế, tính đến 15 giờ ngày 16/7, tỉnh Sóc Trăng có 60 trường hợp mắc Covid-19 phát hiện trong cộng đồng, bao gồm thị xã Vĩnh Châu 22 ca; thị xã Ngã Năm 11 ca; huyện Trần Đề 12 ca; huyện Mỹ Xuyên 6 ca; huyện Cù Lao Dung 6 ca; huyện Châu Thành 1 ca; huyện Kế Sách 1 ca; huyện Long Phú 1 ca.

Cảnh Nhật