Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ:

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 16/07/2018 17:54

(Thanh tra) - Ngày 16/7, tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ảnh: VT

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thanh tra Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của ngành Thanh tra và các địa phương, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

100% tập thể, cá nhân trong các cơ quan thanh tra Cụm đã tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua, lựa chọn các gương điển hình tiên tiến gửi Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh khen thưởng theo đúng quy định.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra các tỉnh trong cụm đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong từng lĩnh vực. Theo đó, Thanh tra cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ đã triển khai thực hiện 441 cuộc thanh tra kinh tế xã hội tại 1.131 đơn vị. Ban hành 368 kết luận, phát hiện sai phạm trên 104,93 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 48,43 tỷ đồng, 5.576m2 đất, kiến nghị khác trên 12 tỷ đồng, xử lý hành chính 373 tập thể, 565 cá nhân, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 10 vụ việc. Thu hồi 34,98 tỷ đồng, đạt 72,2%.

Đối với thanh tra chuyên ngành, Cụm Thi đua đã triển khai 3.173 cuộc, ban hành 4.211 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 14,99 tỷ đồng. 

Thanh tra các tỉnh trong cụm đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 11 văn bản, tự ban hành 17 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Thanh tra. 

Tổ chức 104 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra cho 17.975 người.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Cụm Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua. Ảnh: VT

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chú trọng. 6 tháng đầu năm các thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 12.293 lượt với 1.4.143 người, trong đó có 180 đoàn đông người, tiếp nhận 12.927 đơn thư các loại. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã trả lại cho các cá nhân, tập thể 1,4 tỷ đồng, 19.959m2 đất. Nổi bật là Thanh tra tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 53 vụ khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm sát sau thanh tra, xây dựng lực lượng, đơn vị trong sạch vững mạnh cũng được Thanh tra các tỉnh trong Cụm quan tâm, chú trọng.

Trong thời gian tới, phát huy những thành tích đã đạt được, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đang xác định đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Không ngừng chăm lo xây dựng các tổ chức Thanh tra vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chỗ dựa hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ cho Thanh tra cấp huyện, cấp sở. 

Gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra kinh tế xã hội, phòng, chống tham nhũng. Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm phối hợp trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng Cụm thi đua đoàn kết, thống nhất, hiệu quả.

Văn Thanh