Toàn TP đã tổ chức tiếp 16.790 lượt, với 17.193 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm hơn 20% so cùng kỳ năm trước, trong đó có 91 đoàn đông người.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm là 2.232 đơn, giảm 708 đơn, chiếm tỷ lệ hơn 24% so với cùng kỳ.

Đến nay, 100% đơn đã được xử lý, trong đó chuyển trả lưu 1.658 đơn, đề lại giải quyết 574 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, qua giải quyết khiếu nại, nhất là khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường, các sở, ngành, địa phương đã tham mưu cho UBND TP xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án phù hợp với thực tế, đem lại quyền lợi cho công dân tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, trả lại quyền lợi cho 27 hộ dân.

Tuấn Nhật