Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền 28.406 triệu đồng, 8.132m2 đất, trong đó: Yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước 9.209 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 19.197 triệu đồng và xử lý khác 8.132m2 đất.

Đồng thời, cơ quan chức năng kiến nghị cơ cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 1 tập thể, 103 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc 3 đối tượng; qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 288 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 1.988 triệu đồng.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác thanh tra có trọng tâm, trong điểm. Đơn cử, tại lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, toàn ngành thanh tra đã triển khai 19 cuộc thanh tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng, với 43 đơn vị được thanh tra, nội dung thanh tra chủ yếu về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với tổng số tiền 2.295 triệu đồng, đã kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách 1.075 triệu đồng, xử lý khác về kinh tế 1.220 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 30 cá nhân.

Tại lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 23 cuộc thanh tra quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tại với 84 đơn vị. Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm với tổng số tiền 19.982 triệu đồng.

Triển khai 10 cuộc thanh quản lý, sử dụng đất, với 12 đơn vị được thanh tra, qua đó phát hiện vi phạm với tổng số 8.320m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 12 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc với 2 cá nhân.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, công tác thụ lý, điều tra các vụ án tham nhũng cũng được đẩy mạnh. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 17 vụ/33 bị can. Cơ quan điều tra đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 8 vụ/15 bị can; đang điều tra 9 vụ/18 bị can.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân đã thụ lý 9 vụ/16 bị can, hiện đã truy tố, đề nghị xét xử 7 vụ/13 bị can; đình chỉ điều tra: 1 vụ/1 bị can do bị can chết; tồn chuyển kỳ sau 1 vụ/2 bị can.

Tòa án nhân dân đã thụ lý sơ thẩm 6 vụ/13 bị cáo về tham nhũng, đã xét xử 3 vụ/5 bị cáo, đã trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ/3 bị cáo, còn lại 2 vụ/5 bị cáo.

Theo nhận định của UBND tỉnh, số đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng (bị phạt tù đến 3 năm) là 5 bị cáo.

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện mới là 18.908 triệu đồng. Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã thu hồi, bồi thường là 5.301 triệu đồng, gồm: Tự nguyện khắc phục trong giai đoạn điều tra là 4.416 triệu đồng; giai đoạn truy tố là 435 triệu đồng; giai đoạn chuẩn bị xét xử là 303 triệu đồng, giai đoạn thi hành án là 147 triệu đồng.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 phó chủ tịch UBND cấp huyện do để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực được phân công phụ trách (trong vụ án tham nhũng của Trần Anh Tuấn - Giám đốc và Trần Xuân Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Yên Thế).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc, chấn chỉnh việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND cấp xã do để xảy ra tham nhũng. Hình thức xử lý là cảnh cáo 2 người (trong vụ án Hoàng Xuân Trình, công chức địa chính xây dựng xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vụ án Ngô Văn Đạo, công chức văn phòng kiêm thủ quỹ xã Quế Sơn, huyện Sơn Động, phạm tội tham ô tài sản); khiển trách 2 người (trong vụ án Bế Đức Cường, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, phạm tội tham ô tài sản và vụ án Nguyễn Thị Bích Phượng, công chức văn phòng thống kê xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản).

Hoàng Long