Theo Quyết định số 69 ngày 21/5/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Thọ, đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mua bán điện; quản lý vật tư, tài sản; đầu tư mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản lưới điện nông thôn tại 7 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng: Vân Hùng (xã Tứ Xã), Thạch Vỹ (xã Tứ Xã), Xuân Huy, Xuân Lũng huyện Lâm Thao; Xuân Áng, Chuế Lưu huyện Hạ Hòa; Phú Điền (xã Phú Hộ), thị xã Phú Thọ.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, do bà Đào Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 làm Trưởng đoàn.

Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị cử đầu mối cùng làm việc với đoàn thanh tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện cho đoàn khi tiến hành thanh tra tại đơn vị. Yêu cầu đoàn thanh tra có lịch làm việc cụ thể và thực hiện thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Nam Dũng