Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa có Quyết định số 4986/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Mai Sỹ Diến, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa (2016 - 2021) làm Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày 1/12/2020.

Ông Mai Sỹ Diến, sinh ngày 20/7/1963, quê quán xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trình độ Cử nhân Chính trị; Thạc sỹ Nông nghiệp.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vừa qua, ông Mai Sỹ Diến tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Văn Thanh