Ngày 23/9/2021, tại huyện Quan Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Quan Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trương Nho Tự được điều động, luân chuyển làm công tác khác.

Ông Nguyễn Đức Dũng, quê quán xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ thạc sỹ cầu đường, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dũng là cán bộ có bề dày kinh nghiệm, thực tiễn, chuyên môn vững vàng và đã phục vụ lâu năm trong ngành Thanh tra.

Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1; tham mưu cho Chánh Thanh tra giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, khiếu nại kéo dài của công dân; thanh tra, kiểm tra nhiều đơn vị, địa phương phát hiện nhiều sai phạm.

Ngày 4/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 5255/QĐ-UBND bổ nhiệm ông làm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Do có những thành tích trong công tác, ông Nguyễn Đức Dũng từng được nhận bằng khen của Tổng Thanh tra và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Văn Thanh