Ông Dũng đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.  

Ông Trương Văn Dũng là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN) đã thực hiện giao dịch mua 77.800 cổ phiếu BVN vào ngày 16/01/2020 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày 21/5, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng, địa chỉ: Số 29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 22,5 triệu đồng.

Bà Hồng đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Lam Hồng là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) đã thực hiện bán 477.220 cổ phiếu PHR vào ngày 20/01/2020 nhưng đến ngày 12/02/2020, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Lam Hồng.

TQ