Cụm Thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu bao gồm các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang. Năm 2021, Cụm đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, Cụm phó Cụm Thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu cho biết, ngày từ đầu năm 2021, Cụm đã tích cực xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị thành viên.

Qua quán triệt các văn bản về thi đua, khen thưởng, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động của Cụm trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng với cơ quan và ngành Thanh tra thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công chức và người lao động trong Cụm đã có nhiều cố gắng, quyết tâm cao trong thi đua lao động, sáng tạo; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nhiều đơn vị trong Cụm đã thực hiện đạt và vượt các tiêu chí đề ra.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Đức, trên cơ sở định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của địa phương, các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Cụm đã thực hiện hoàn thành tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất.

Năm qua, Thanh tra các tỉnh trong cụm đã triển khai và kết thúc 45/45 cuộc thanh tra, trong đó có 31 cuộc theo kế hoạch và 14 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác giải quyết KN, TC, Thanh tra các tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 383/KH-TTCP, Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; tham mưu triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Quốc hội…

Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn. Qua tiếp công dân, vừa nghe công dân phản ảnh vừa tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại. Từ đó, có một số trường hợp công dân đã tự nguyện rút đơn, chấm dứt KN.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thanh tra các tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tập trung tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền; các vụ việc phức tạp, tồn đọng, hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần vào sự ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thanh tra các tỉnh đã tham mưu giải quyết được 163/163 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%; tham mưu kiểm tra, rà soát đề xuất hướng giải quyết đối với 60/60 vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, các đơn vị còn tham mưu kiểm tra, rà soát nhiều vụ việc KN, TC, thẩm tra, xác minh do UBND tỉnh giao…

Nhật Huyền