Qua 447 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 5.852 cơ sở, có 5.652 cơ sở đạt (chiếm 96,6%), 200 cơ sở vi phạm (chiếm 3,4%). Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 415 triệu đồng và tiêu hủy 34 mặt hàng thực phẩm.

Ngoài ra, ở cấp tỉnh đã tiến hành giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm định kỳ với 29 mẫu thực phẩm cho kết quả 29/29 mẫu đạt (100%); xét nghiệm nhanh 294 mẫu thực phẩm cho kết quả 280/294 mẫu đạt (95,2%) và 14/294 mẫu không đạt (4,8%).

Tuyến huyện, xã, đoàn thanh tra, kiểm tra của các huyện đã tiến hành xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu hóa học đối với 2.072 mẫu thực phẩm cho kết quả 1.987 mẫu đạt (95,9%) và 85 mẫu không đạt (4,1%).

Trên địa bàn tỉnh không ghi nhận xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Xuân Thống