Qua thanh tra phát hiện 247 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là 35,1 tỷ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 529.898 m2 đất. Kết quả, đã thu hồi về ngân sách 15,9 tỷ đồng, thu hồi về cho Nhà nước 1.305m2 đất. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 57 tổ chức và 131 cá nhân có sai phạm. Chuyến cơ quan điều tra 2 vụ việc và 1 đối tượng.

Riêng quý 4, toàn ngành đã triển khai 131 cuộc thanh tra hành chính tại 198 đơn vị, trong đó kỳ trước chuyển sang 43 cuộc. Trong số này có 121 cuộc theo kế hoạch và 10 cuộc đột xuất. Hiện đã kết thúc 117 cuộc, trong đó đã ban hành kết luận 103 cuộc. 14 cuộc đang trong thời gian thực hiện.

Qua thanh tra phát hiện 103 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền 4,3 tỷ đồng vi phạm và kiến nghị xử lý là 6,8 tỷ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 521.623 m2 đất. Kết quả đã thu hồi về ngân sách 6,1 tỷ đồng và 1.305 m2 đất. Qua thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 22 tố chức và 24 cá nhân có sai phạm.

Thân Thị Giang