Thanh tra tỉnh BR-VT cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ban, ngành cùng thanh tra cấp huyện đã tích cực tham mưu lãnh đạo cùng cấp trong công tác thanh tra. Cơ quan thanh tra đã đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, nhất là vai trò của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Ngành Thanh tra thường xuyên bám sát chương trình kế hoạch năm 2021 đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt; tuân thủ đúng mục đích, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu… theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không trùng lặp, chồng chéo, gây trở ngại cho hoạt động của đối tượng thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ngành Thanh tra tỉnh BR-VT đã chủ động đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra. Ảnh: CT

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được chấn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh những sai sót của đối tượng thanh tra, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kết quả thanh tra đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thanh tra tỉnh BR-VT cũng cho biết, từ ngày 19/7/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh BR-VT đã thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, do đó, đã gây tác động khá lớn đến đời sống dân cư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng, chống Covid-19, thực hiện tốt các nhiệm vụ để đảm bảo “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu, phát huy cách làm mới, phù hợp trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19 để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19…

leftcenterrightdel
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ban, ngành cùng thanh tra cấp huyện đã tích cực tham mưu lãnh đạo cùng cấp trong công tác thanh tra. Ảnh: CT 

Về thanh tra hành chính, toàn ngành đã thực hiện được 54 cuộc thanh tra, giảm 11 cuộc so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 38 cuộc theo kế hoạch và 16 cuộc đột xuất (đã có 37 cuộc ban hành kết luận).

Qua thanh tra, những vi phạm chủ yếu được phát hiện bao gồm: Làm trái các quy định của Nhà nước về người đại diện phần vốn Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc điều hành, quản lý gây hậu quả nghiêm trọng làm mất phần vốn Nhà nước tại công ty; không chấp hành việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định; vi phạm trong việc lập phương án, định giá tài sản, tổ chức bán đấu giá, hỗ trợ tài sản trên đất; tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp…

Tổng số tiền vi phạm qua thanh tra phát hiện là hơn 45 tỷ đồng (đã thu hồi về ngân sách hơn 39,6 tỷ đồng); hơn 2.500m2 đất. Kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 3 tổ chức, 8 cá nhân; kiến nghị xử lý hình sự 2 vụ, 2 đối tượng (trong đó 1 vụ có vi phạm với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng)…

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn ngành đã thực hiện được 218 cuộc. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu như: Y tế, tài chính, giao thông vận tải, công thương, tài nguyên và môi trường, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, bảo hiểm xã hội, ngân hàng… Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã phát hiện 545 tổ chức, 217 cá nhân có vi phạm. Tổng số tiền vi phạm là hơn 12,6 tỷ đồng; đã có 410 quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành với tổng số tiền hơn 9,1 tỷ đồng...

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đại diện các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, TP về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2021. Ảnh: Thanh tra tỉnh BR-VT

Theo Thanh tra tỉnh BR-VT, để đạt được những kết quả nêu trên trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn kịp thời triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; thường xuyên rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Cùng với đó, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quyết liệt thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra...

Chu Tuấn