Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ngọc Văn - Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định cho biết, năm 2022 là năm cả nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn, phối hợp giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, năm 2022, toàn ngành đã và đang triển khai thực hiện 360 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.542 cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 28,535 tỷ đồng. trong đó kiến nghị: xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước 23,168 tỷ đồng, đề nghị cấp có thẩm quyền giảm trừ khi phê duyệt quyết toán công trình 2,167 tỷ đồng; trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương 3,199 tỷ đồng; kiến nghị xử lý và xử phạt vi phạm hành chính 2,177 tỷ đồng; tịch thu một số tang vật vi phạm hành chính khác.

Trong đó, về công tác thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 105 cuộc tại 208 cơ quan, đơn vị. Đến nay đã kết thúc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra 106 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 6,307 tỷ đồng, cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước 5,175 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán công trình 769 triệu đồng, trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương 362 triệu đồng; kiến nghị xử lý và xử phạt vi phạm hành chính 331 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 255 cuộc thanh tra hành chính, thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.334 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 22,228 tỷ đồng, trong đó: xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước 17,993 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán công trình 1,397 tỷ đồng, trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương: 2,837 tỷ đồng; xử lý hành chính bằng hình thức xử phạt vi phạm hành chính 1,845 tỷ đồng; đồng thời tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm hành chính khác…

Riêng Thanh tra tỉnh, năm 2022 đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 73 đơn vị, chủ yếu với các lĩnh vực: Quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản; thanh tra quản lý và sử dụng đất đai; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ trong công tác quản lý Nhà nước; việc thực hiện pháp luật thuế của các doanh nghiệp trên địa tỉnh; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát hiện sai phạm với số tiền 5,901 tỷ đồng, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu vào tài khoản tạm giữ 4,824 tỷ đồng, đề nghị giảm trừ khi quyết toán kinh phí 714 triệu đồng, trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương 362 triệu đồng và đề nghị Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế 331 triệu đồng.

Cũng theo ông Đinh Ngọc Văn, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Nam Định đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra, như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Toàn ngành phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cấp, các ngành phê duyệt.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra; góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của từng địa phương, sở, ngành. Đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra; xử lý triệt để chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời, khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác thanh tra; thường xuyên cập nhật dữ liệu các cuộc thanh tra, kiểm tra vào hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra tỉnh Nam Định nhằm quản lý toàn diện hoạt động thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh từ khâu ban hành kế hoạch thanh tra, thực hiện các cuộc thanh tra đến việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra.

Trung Hà