5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác như: Địa bàn hoạt động rộng, đa dạng, phức tạp; cán bộ, công chức (CB,CC) của phòng tham gia các khóa học tập trung có thời gian tương đối dài, có lúc thiếu lãnh đạo phòng vì điều động đi làm công tác khác... nhưng với quyết tâm cao, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB,CC Phòng NV1 Thanh tra Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực thanh tra kinh tế.

Với hàng chục cuộc thanh tra, Phòng NV1 đã phát hiện tổng sai phạm hơn 85 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu về cho ngân sách Nhà nước 37,5 tỷ đồng; giảm trừ giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hơn 43,4 tỷ đồng; chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý khác số tiền hơn 4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hình sự 1 vụ.

Nếu như năm 2015, Phòng NV 1 thực hiện 5 cuộc thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 5,6 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng (đã thu hồi 1,7 tỷ đồng); chấn chỉnh công tác quản lý 348,7 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 1 tỷ đồng; thì năm 2017, Phòng đã thực hiện 5 cuộc thanh tra, tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là 10,8 tỷ đồng, trong đó, thu hồi nộp ngân sách 6,7 tỷ đồng, chấn chỉnh công tác quản lý số tiền 2,4 tỷ đồng; giảm trừ giá trị quyết toán số tiền 671 triệu đồng và kiến nghí xử lý khác hơn 1 tỷ đồng.

Riêng năm 2019, Phòng hoàn thành 4 cuộc thanh tra kinh tế, trong đó có 3 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý trên 55 tỷ đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ của thanh tra hơn 15 tỷ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và thu về ngân sách 38 tỷ đồng, số còn lại chấn chỉnh công tác quản lý tại các đơn vị được thanh tra.

Nổi bật là các cuộc thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước trong hoạt động khoáng sản; thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai; thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản...

Với bề dày thành tích và kinh nghiệm như vậy, Phòng NV 1 đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 5 năm liền, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 4 năm liền. Thanh tra Chính phủ đã tặng cho Phòng 2 Bằng khen và UBND tỉnh Quảng Nam tặng1 Bằng khen.

Nói về một số kinh nghiệm trong công tác thanh tra kinh tế, ông Lê Văn Phương, Trưởng phòng NV 1 cho biết: Để đạt được những kết quả sau thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... tập thể lãnh đạo Phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn cũng như các mặt công tác khác mới xác minh, làm rõ các dạng sai phạm kinh tế; góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Phòng nói riêng và Thanh tra tỉnh nói chung.

Nguyên Phê