Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết: Thực hiện Công văn 15652/UBND ngày 7/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thanh tra Sở đã căn cứ vào tình hình thực tế, uyển chuyển, linh hoạt, tạm dừng, tạm hoãn một số cuộc thanh tra trong tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm các huyện, thành phố phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng thực quán triệt tới cán bộ trong ngành thực nghiêm công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, nơi làm việc, quy định 5k của Bộ Y tế nhằm hạn chế thấp nhất các tình huống xấu về dịch bệnh COVID -19 có thể xảy ra.

Khi qua đỉnh điểm của dịch COVID -19, để thích ứng bình thường trong tình hình mới, Thanh tra Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở TN&MT tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân và tại cơ quan Sở TN&MT. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã tiếp 35 lượt công dân tại Sở, tổng số người được tiếp 63 người, trong đó có 3 đoàn đông người. Đối với công tác tiếp dân tại Trụ sở UBND tỉnh vào ngày 15 và 20 hàng tháng, Sở TN&MT luôn có một lãnh đạo Sở và một lãnh đạo Thanh tra tiếp dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Qua công tác tiếp dân và tình hình khiếu nại thực tế đến Sở TN&MT, đơn vị đã tiếp nhận được 209 đơn, trong đó có 116 đơn khiếu nại (KN), 20 đơn tố cáo (TC), 73 đơn đề nghị và phản ánh. Kết quả, tổng số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 69 đơn KN, 40 đơn TC, 4 đơn kiến nghị và phản án, 24 đơn tranh chấp đất đai... Đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã hoàn thành và có kết luận, báo cáo UBND tỉnh 68 đơn; chuyển UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền 12 đơn, lưu theo quy định 148 đơn.

Thanh tra Sở TN&MT Thanh Hóa đã thực hiện thanh tra việc sử dụng đất thực hiện dự án (DA) đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh đối với 231 DA, gồm 145 DA trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 86 DA trong lĩnh vực sản xuất. Kết quả có 52 DA đã hoàn thành, 55 DA đang trong giai đoạn đầu tư, chưa chậm tiến độ; 45 DA đã chậm tiến độ nhưng chưa quá 24 tháng, chưa vi phạm pháp luật đất đai; 78 DA không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định tại điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (72 DA đã chậm tiến độ quá 24 tháng, 6 DA không sử dụng đất quá 12 tháng liên tục).

Ngoài ra, có 20 DA vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng đã được đoàn thanh tra xử lý vi phạm hoặc kiến nghị UBND cấp huyện, cấp xã xử lý theo quy định. Có 33/231 DA được thanh tra, UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế  Nghi Sơn và các khu công nghiệp giãn tiến độ, điều chỉnh thời gian đầu tư, tuy nhiên nhiều DA vẫn chậm tiến độ kéo dài.

Qua thanh tra, kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho gia hạn tiến độ đầu tư 24 tháng đối với 73 DA chậm tiến độ quá 24 tháng hoặc không sử dụng đất 12 tháng liên tục. Đến tháng 11/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đã quyết định cho gia hạn đối với 23 DA.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở còn thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại UBND thị trấn Bến Sung, UBND xã Phú Nhuận và UBND xã Hải Long, huyện Như Thanh. Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 23 đơn vị, trong đó gồm việc sử dụng đất 6 DA tại khu vực nút giao đường Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP, TP Thanh Hóa; thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp trong việc sử dụng đất tại 7 đơn vị...

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, ứng phó với sự cố tràn dầu, biến đổi khí hậu đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ứng phó với sự cố tràn dầu của các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thanh tra, rà soát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và các quy trình, thủ tục DA về đầu tư đối với 12 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thường Xuân. Kiểm tra tình hình chấp hành giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh đối với 19 đơn vị. Đối với lĩnh vực khoáng sản, đã thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh đối với 24 đơn vị.

Năm 2021, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Thanh Hóa đã ban hành theo thẩm quyền 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 727.842.000 đồng. Đến nay, đã có 19 đơn vị nộp tiền tiền phạt theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 52 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT đối với 52 đơn vị. Tổng số tiền xử phạt là 5.111.575.000 đồng. Đến nay đã có 27 đơn vị nộp tiền phạt với số tiền: 3.670.375.000 đồng.  

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian còn lại của năm 2021, tập thể cán bộ Thanh tra Sở TN&MT Thanh Hóa đang đoàn kết một lòng, thích ứng linh hoạt trong tình hình dịch COVID -19 để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch được giao.                                   

Văn Thanh