Lào Cai: Yêu cầu xem xét kỷ luật Chánh Thanh tra TP Lào Cai

Cập nhật: 12/02/2020 21:31

(Thanh tra) - Ngày 10/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã ra Thông báo kết luận kỳ họp ngày 18/12/2019 và ngày 15/1/2020.

Lào Cai: Yêu cầu xem xét kỷ luật Chánh Thanh tra TP Lào Cai
Một buổi họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: TQ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra đối với 3 tập thể; kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 cá nhân và xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 cá nhân.

Đối với 03 tập thể: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có kết luận kiểm tra tài chính Đảng; việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với Đảng ủy Công an tỉnh. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh cần phát huy kết quả đạt được và rút kinh nghiệm các tồn tại, tăng cường kiểm tra tài chính đối với các tổ chức Đảng theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính Đảng, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đối với Huyện ủy Văn Bàn. 

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục tồn tại, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc được kiểm tra nghiêm túc khắc phục tồn tại, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu truy thu số tiền 32,4 triệu đồng đảng phí của 3 chi bộ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm Thường trực Đảng ủy và 2 cá nhân được phân công phụ trách công tác tài chính của Đảng ủy xã Minh Lương và xã Tân An do chưa tham mưu tốt việc lập dự toán thu, chi đảm bảo hoạt động công tác Đảng.

Cơ sở Cai nghiện số I, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai, nơi ông Lương Đức Thuộc và ông Phạm Tiến Thủ làm việc. Ảnh: QT

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa (thời điểm kiểm tra là Huyện ủy Sa Pa). 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Sa Pa nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng năm và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng các cấp và đảng viên theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách…

Về cá nhân: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Công Tuấn, Thành ủy viên, Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chánh Thanh tra TP Lào Cai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Nguyễn Công Tuấn chưa làm tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình và người thân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, để người thân mua bán, chuyển nhượng đất đai chưa đúng quy định, không báo cáo với chính quyền địa phương;

Biết người thân mua đất bằng giấy viết tay, không có giá trị pháp lý, trái quy định của Luật Đất đai nhưng ông Nguyễn Công Tuấn vẫn đứng tên làm thủ tục xin cấp đất ở cho gia đình.

Về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân hằng năm theo quy định, ông Nguyễn Công Tuấn còn thiếu ý thức, trách nhiệm trong việc kê khai đầy đủ thông tin, thông tin chưa rõ ràng.

Nhận thấy các vi phạm của ông Nguyễn Công Tuấn đã đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc căn cứ vào quy định của Đảng tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối 2 cá nhân, gồm: Ông Lương Đức Thuộc, đảng viên, nguyên Bí thư Chi bộ VI, nguyên Trưởng Cơ sở Cai nghiện số I, Sở Lao động, Thương binh và xã hội; ông Phạm Tiến Thủ, đảng viên, nguyên Trưởng phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe, Cơ sở Cai nghiện số I, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở Cai nghiện số I vào năm 2017, 2018, các ông Lương Đức Thuộc, Phạm Tiến Thủ đã để xảy ra sai phạm trong giải quyết cho một số học viên đang trong thời gian phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về gia đình chữa bệnh không đúng với thẩm quyền. 

TQ