Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 13,7 triệu đồng và 450.622m2 đất. Ngành đã kiến nghị thu hồi 450.622m2 đất sai phạm, xử lý khác về tiền 13,7 triệu đồng và kiến nghị các địa phương, đơn vị có liên quan xử lý một số vấn đề sau: 

Các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về các hành vi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) nhưng không thẩm định nhu cầu chuyển mục đích SDĐ, cho chuyển mục đích SDĐ sai so với quy hoạch xây dựng và kế hoạch SDĐ hàng năm; cho phép chuyển mục đích SDĐ vượt chỉ tiêu so với kế hoạch SDĐ hàng năm; tùy tiện trong việc xác nhận thỏa thuận lối đi chung, tự ý mở đường trong khu đất, tự ý lập sơ đồ, vẽ đường giao thông trong giấy chứng nhận quyền SDĐ khi chưa có quy hoạch, chưa thu hồi đất, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát của chính quyền địa phương;... 

Kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và đất đai; tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan theo từng giai đoạn. 

Kiến nghị chuyển qua Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh một số nội dung do một số cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu biểu hiện thiếu trách nhiệm, có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trong thi hành công vụ. 

Kiến nghị các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định tổ chức bán đấu giá quyền SDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn hoạt động đấu giá quyền SDĐ tại địa phương; chỉ đạo UBND huyện Đăk Hà khắc phục hậu quả đảm bảo quy định pháp luật; UBND huyện Đăk Hà rà soát, xác định vị trí đối với diện tích đất chênh lệch 1.467,5 m2 giữa bản đồ phân lô tạo vốn và bản đồ quy hoạch phân lô được phê duyệt để quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật…
Hoài Nhân