Ông Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ triển khai được 4 đoàn. Trong đó 2 đoàn theo kế hoạch thanh tra 2020 tại UBND tỉnh Hòa Bình và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; các chủ đầu tư dự án, công trình và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. 2 đoàn đột xuất xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban hành 5 kết luận đoàn thanh tra triển khai trong kỳ báo cáo trước.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về tài chính 39,1 tỷ đồng. Trong đó, yêu cầu phê duyệt lại dự toán 34,1 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ thanh quyết toán 1,3 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về tài khoản chủ đầu tư 1,3 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 1,1 tỷ đồng; vi phạm khác 1,1 tỷ đồng. Ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 372,5 triệu đồng.

Kết quả xử lý sau thanh tra, theo ông Tuấn, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 2 quyết định thu hồi tiền, 61 văn bản đôn đốc yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện kết luận thanh tra (theo kế hoạch năm 2019 và các năm trước) tổng số tiền là 45 tỷ đồng; thu hồi theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính 420 triệu đồng (của năm 2019 và các năm trước chuyển sang).

Việc xử lý hành chính, theo báo cáo của các đơn vị và qua công tác kiểm tra, đã có 88 tập thể và 43 cá nhân tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 16 ngày 13/2/2020 thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Bộ trưởng; tiếp và hướng dẫn 6 đoàn đông người, tiếp thường xuyên 60 lượt công dân/95 người; tiếp nhận và xử lý 342 lượt đơn; trong đó có 12 vụ việc thuộc thẩm quyền (2 vụ việc đã giải quyết xong), còn lại là các đơn thư (vụ việc) đã có quyết định giải quyết, đơn thư trùng lặp, đơn không hợp lệ.

Ban hành 332 văn bản bao gồm: Trả lời chính sách cho các địa phương; công văn chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền; các văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết, báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Quốc hội và đại biểu Quốc hội…

Tiếp tục tham gia Tổ Công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Bộ Xây dựng công bố quyết định thanh tra tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ảnh: TQ

 

Về xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến sự việc tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo kết luận và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và các cá nhân có liên quan, Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Đảng ủy Thanh tra Bộ và các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, chấp hành các quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về chính quyền, Bộ Xây dựng cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với 5 cá nhân có liên quan, cụ thể: Thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chánh Thanh tra; khiển trách đối với 4 đồng chí Trưởng phòng.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, theo ông Tuấn, Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động của Bộ đã ban hành.

Hoàn thành các đoàn thanh tra theo kế hoạch 2020; ưu tiên tập trung nhân lực và thời gian giải quyết triệt để các đoàn thanh tra đột xuất, các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp tục duy trì, thực hiện thường xuyên việc tổng hợp bất cập, đề xuất sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách và quy định của pháp luật qua công tác thanh tra.

Tăng cường rà soát quy trình, cách thức nâng cao chất lượng công tác giám sát đoàn thanh tra, trách nhiệm người được giao nhiệm vụ giám sát và công tác xử lý sau thanh tra; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các kết luận thanh tra đã có hiệu lực thi hành đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để.

Thực hiện việc tiếp công dân theo định kỳ theo Luật Tiếp Công dân, các Nghị định hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 35 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, đặc biệt là quy định về trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp và các vụ việc mới phát sinh; đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật…

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị trực thuộc Bộ; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình hoạt động của thanh tra các sở xây dựng năm 2020; hướng dẫn thanh tra sở xây dựng kế hoạch thanh tra 2020. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thanh tra các aở về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt, hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

Thu thập thông tin, tiến hành khảo sát theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Xây dựng…

Trần Quý