Đoàn do bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

Phó trưởng đoàn là ông Trần Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường.

Thành viên đoàn còn có bà Võ Thị Tuyết Mai, chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường; đại diện UBND xã Bình Tân, huyện Tây Sơn.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi heo của ông Nguyễn Thanh Phong, báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh.

Huyền Anh