Có sự chuyển biến mạnh về công tác ban hành kết luận thanh tra

Báo cáo tại hội nghị giao ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp Trần Đăng Vinh cho biết, trong tháng 10 và 11/2021, các cục, vụ, đơn vị tập trung thực hiện, hoàn thành được nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công tác thanh tra được thúc đẩy tiến độ với tinh thần quyết tâm cao của lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị .

Trong 2 tháng 10 và 11/2021, tiếp tục thực hiện 35 cuộc thanh tra, trong đó đã ban hành 3 kết luận thanh tra, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 9 dự thảo kết luận thanh tra; 6 cuộc thanh tra đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra; 4 cuộc thanh tra đang xây dựng báo cáo kết quả thanh tra; 2 cuộc thanh tra đang tiếp tục tiến hành và triển khai 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021.

Tính đến hết tháng 11/2021, TTCP đã ban hành 13 kết luận thanh tra, 15 cuộc thanh tra đang thúc đẩy tiến độ để sớm ban hành kết luận thanh tra.

Trong 2 tháng qua, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân trong tình hình mới. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội phối hợp thực hiện tốt việc tiếp dân phục vụ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trong tháng 11 có 207 công dân dến trình bày 107 vụ việc. Tiếp nhận 624 đơn, đến nay đã xử lý 602 đơn, trong đó có 195 đơn đủ điều kiện xử lý, đã hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật 198 đơn. Đồng thời tiếp nhận 9 văn bản phúc đáp chuyển đơn của TTCP liên quan đến khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng. TTCP tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập; hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương, thí điểm xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với 3 bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Bộ Công thương….

Các mặt công tác khác như văn phòng, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế… được các cục, vụ, đơn vị tích cực triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Cổng Thông tin điện tử TTCP đã bám sát định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhất là chỉ đạo về việc chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí. Đăng tải tin, bài về hoạt động của TTCP và toàn ngành, kịp thời đưa tin về sự kiện nổi bật diễn ra trong nước và quốc tế, thường xuyên cập nhật đưa tin về diễn biến, tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo cục, vụ, đơn vị cơ bản đồng tình với báo cáo kết quả công tác thang 10 và 11/2021, đồng thời làm rõ một số tồn tại, hạn chế, đề nghị đưa ra dự báo về diễn biến trong thời gian tới cũng như đề xuất trong triển khai nhiệm thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị giao ban lãnh đạo cấp vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá, báo cáo của Vụ Kế hoạch Tổng hợp cơ bản đầy đủ, bao quát được những kết quả đạt được cũng như những tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12.

Tổng TTCP nhấn mạnh, trong tháng 10, 11/2021 và lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ theo chức năng được TTCP triển khai thực hiện tương đối tốt, đặc biệt là những tháng gần đây. Một trong những kết quả nổi bật đó là sự chuyển biến mạnh của việc ban hành kết luận thanh tra. Đến nay TTCP chỉ còn 5 kết luận thanh tra chưa trình Thủ tướng Chính phủ trong tổng số gần 30 kết luận thanh tra còn tồn đọng.

“Đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo TTCP và sự tích cực, chủ động của các cục, vụ. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo TTCP cũng như của các cục, vụ”, người đứng đầu ngành Thanh tra nhận định.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực và được đánh giá cao.

Công tác thể chế đã giải quyết được rất nhiều nội dung tồn đọng như đã ban hành 5 thông tư về quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi, bổ sung… Nhiều nhiệm vụ công tác khác của các cục, vụ, đơn vị đều kết quả tốt theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ, đơn vị rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra để chỉ đạo triển khai hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong đó quan tâm đến việc chuẩn bị cho công tác trao giải Cuộc thi  “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” sắp tới.

Khẩn trương tham mưu, hoàn thiện các dự thảo kết luận thanh tra đảm bảo theo quy định của pháp luật để trình Thủ tướng Chính phủ. “Các cục, vụ phải báo cáo tiến độ các cuộc thanh tra rõ ràng, thống nhất và kịp thời từ khi kết thúc thanh tra trực tiếp, để làm đến đâu gọn đến đấy, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, đúng luật, xử lý có tình, có lý và thống nhất”, Tổng TTCP phủ lưu ý.

Tổng Thanh tra giao Vụ Kế hoạch Tổng hợp tham mưu ban hành kế hoạch thanh tra chi tiết thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 của TTCP, trong đó, triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; xây dựng báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các cục, vụ phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân Trung ương quản lý tốt địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phối hợp trong xử lý những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Khẩn trương rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Tiếp công dân Trung ương xây dựng và triển khai phương án tiếp công dân theo tình hình hiện tại.

Ngoài ra, chuẩn bị báo cáo phục vụ kỳ họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dự kiến diễn ra vào tháng 1/2022.

“Các cục, vụ, đơn vị rà soát kỹ để giải quyết dứt điểm các công việc trong tháng 12, không để tồn đọng”, Tổng TTCP lưu ý.

Đối với công tác báo chí, tuyên truyền, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong lưu ý, báo chí là một kênh thông tin để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, trên cơ sở đó có đề xuất với lãnh đạo để chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng nếu có cơ sở. Do vậy, Tổng TTCP yêu cầu thời gian tới, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra cần tăng cường quản lý cán bộ, phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời tuyên truyền đổi mới theo hướng tích cực, bám sát theo chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của ngành./.

Phương Anh