Xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021 kịp thời, bài bản

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Nguyễn Hữu Hòa đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra Chính phủ (TTCP). Theo đó, năm 2020, TTCP đã tiến hành 45 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 16 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền 4.063 tỷ đồng, 341 ha đất; kiến nghị thu hồi 3.762 tỷ đồng, 223 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ.

Tiến hành 7 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); qua đó đã kiến nghị chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về các lĩnh vực này.

Kiểm tra, đôn đốc 23 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý về kinh tế 8.437 tỷ đồng (67%); căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của TTCP các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 144 tập thể, 346 cá nhân có liên quan.

Kế hoạch thanh tra năm 2020 được triển khai đúng kế hoạch; xây dựng định hướng và kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 bám sát theo tinh thần nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện định hướng chương trình thanh tra năm 2021 bài bản, kịp thời.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tiếp 3.565 lượt người; có 382 lượt đoàn đông người; có 3.681 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 13.407 đơn đã tiếp nhận. Kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 28 vụ việc KNTC, phản ánh của công dân, tổ chức.

Thực hiện tốt các kế hoạch về công tác tiếp công dân, nhất là kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đối với các vụ việc KN tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đã tham mưu giúp việc để tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ việc. Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của TTCP.

Công đoàn TTCP phát động phong trào thi đua năm 2021

Chủ tịch Công đoàn TTCP Vũ Hồng Khánh đã phát động phong trào thi đua năm 2021. Theo đó, năm 2021, Công đoàn TTCP tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đảm bảo cho hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua toàn cơ quan được thực hiện thường xuyên, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng ủy TTCP; vận động cán bộ, công chức, người lao động trên từng cương vị công tác và nhiệm vụ được giao nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng công đoàn vững mạnh.

Công đoàn TTCP phát động phong trào thi đua năm 2021 với nội dung trọng tâm: vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, đảm bảo làm việc hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành và đất nước; thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua các cuộc vận động như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…Chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về KNTC và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong tham mưu ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật và củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của công chức thanh tra, giải quyết dứt điểm tình trạng đơn nội bộ…

Đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Hữu Hòa cho biết, hoạt động của các cơ quan thanh tra cần bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; bám sát và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành, định hướng công tác thanh tra năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thanh tra.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TC, nhất là vụ việc liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư và của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. 

leftcenterrightdel
Bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn TTCP trong thời gian qua. Ảnh: TH 

Triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả, nhất là khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về PCTN….

Phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn TTCP trong thời gian qua.

Ghi nhận thành tích của Công đoàn TTCP năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Thanh tra; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân.

Năm 2021 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và tổ chức Công đoàn, để thực hiện ngày càng tốt hơn các chức năng hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, bà Hạnh nhấn mạnh một số nội dung, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác thông tin, tuyền truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn vững vàng về chính trị, thấu suốt về quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Hạnh đề nghị, Công đoàn TTCP của tiếp tục phối hợp với lãnh đạo TTCP để thực hiện tốt nghiệm vụ năm 2021, có những hoạt động thiết thực, hiệu quả để chào mừng Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai chủ đề thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam; tiếp tục tham mưu nghiên cứu, cống hiến cho ngành Thanh tra và đất nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng Ban Thanh tra nhân dân, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; phối hợp với lãnh đạo cơ quan để chăm lo lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên cơ quan.


Thái Hải