Báo cáo của Thanh tra Bộ LĐTB&XH cho thấy, trong 5 năm qua, trước yêu cầu công tác thanh tra đòi hỏi ngày càng cao cùng nhiều nhiệm vụ mới được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó, tập thể công chức, người lao động Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều thành tích nổi bật như: 100% các cuộc thanh tra đều hoàn thành. Bên cạnh đó, các cuộc thanh tra đột xuất được thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước.

Số lượng các cuộc thanh tra hành chính tăng qua từng năm, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác phòng chống tham nhũng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của ngành LĐTB&XH. 

Báo cáo cũng cho thấy, giai đoạn 2015-2020, số cuộc thanh tra chuyên ngành tăng mạnh so với giai đoạn 2010 - 2014, trung bình mỗi năm thực hiện hơn 500 cuộc thanh tra, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Nội dung thanh tra được triển khai trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành…

Trong giai đoạn 2005-2020, Thanh tra Bộ LĐTB&XH liên tục được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH công nhận là tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua, tặng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen 2 năm liền (2016, 2017). Nhiều năm liền Đảng bộ Thanh tra Bộ được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và tặng giấy khen, bằng khen,… 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung với phong trào thi đua của Bộ LĐTB&XH, của Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH Nguyễn Tiến Tùng cho biết, trong những năm qua, tập thể cán bộ công chức Thanh tra Bộ thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm phục vụ công tác của ngành LĐTB&XH. Thanh tra Bộ LĐTB&XH luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập thành tích xuất sắc tích cực hưởng ứng, thực hiện sáng tạo có hiệu quả mục tiêu chủ đề của phong trào thi đua, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc đã đưa ra. 

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Thanh tra Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, 5 năm qua, Thanh tra Bộ đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua rất có ý nghĩa, rất thiết thực như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành LĐTB&XH thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”.

“Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”; đặc biệt là phong trào 100% cán bộ, công chức đăng ký “tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị”. Trong các phong trào thi đua, cán bộ, công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ luôn chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giữ đúng chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của bộ, của ngành.

Các hoạt động thanh tra vừa có trên diện rộng, vừa kịp thời thanh tra những vấn đề do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ đặt ra. Qua đó, phát hiện, kiến nghị, đôn đốc xử lý sai phạm, chấn chỉnh quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được thanh tra.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị thời gian tới, Thanh tra Bộ tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH phát động với tinh thần sâu rộng nhất và phù hợp nhất với từng phòng chuyên môn, các phong trào cần có mục tiêu thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ, giữa các bộ phận và lồng ghép các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện gắn với việc triển khai thật tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Bên cạnh đó, thực hành tốt phương châm “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp”, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015 - 2020…

Phương Anh